Istaknute reference

 • izrada studije ostvarivosti
 • izrada akcijsko-prostornog plana
 • analiza troškova-dobiti
 • izrada integrisanih strategija gradsko-prostornog razvoja
 • izrada regionalne razvojne koncepcije
 • izrada strateških prostornih analiza
 • razvojne konstrukcije, ocena programa
 • procena učinka
 • izrada načina sprovođenja
 • predlog implementacije
 • praćenje toka konkursa i informisanje o podrškama
 • sprovođenje ispitivanja mogućnosti podrške
 • izrada projektne dokumentacije za mala i srednja preduzeća i samouprave
 • priprema iskorištavanja EKD podrške, praćenje konkursa i informiranje o podrškama
 • prekogranični turistički razvojni projekti
 • projekti vezani za razvijanje graničnih prelaznih prometnih – saobraáajnih kapaciteta
„Predvidimo promene, kako bi smo i u budućnosti sačuvali naš karakter i snagu. Budimo sposobni za promene!”