Istaknute reference

 • izrada studije ostvarivosti
 • izrada akcijsko-prostornog plana
 • analiza troškova-dobiti
 • izrada integriranih strategija gradko-prostornog razvoja
 • izrada regionalne razvojne koncepcije
 • izrada strateških prostornih ispitivanja
 • razvojne konstrukcije, ocjena programa
 • procjena učinka
 • izrada načina sprovođenja
 • prijedlog implementacije
 • praćenje natječaja i informiranje o potporama
 • sprovođenje ispitivanja mogućnosti potpore
 • izrada projektne dokumentacije za mala i srednja poduzetništva, samouprave
 • priprema iskorištavanja EKD potpora, praćenje natječaja i informiranje o potporama
 • prekogranični turistički razvojni projekti
 • projekti vezani za razvijanje graničnih prijelaznih prometnih kapaciteta
„Predvidimo promjene, kako bi bili isti u budućnosti, kakvi smo bili i kakvi smo mogli biti. Sposobnost za promjenu.”